Ring oss gärna: 08-505 808 80

Vår personal

Vi ställer inte bara höga krav på vår personal, vi är också måna om att stödja dem i deras yrkesutövning. Deras breda kunskap och erfarenheten från olika arbetsplatser gör att de även har utvecklat en snabb förmåga att anpassa sig till nya miljöer och situationer. En kunskap som vi vet kommer att bidra till ett gott arbetsklimat hos er – och samtidigt gynna hela verksamhetens utveckling.

Vi ställer höga krav på våra konsulter. Genom att ta minst två referenser i chefsposition på all personal säkerställer vi kvaliteten. Vår personal har minst två års yrkeserfarenhet inom sin specialitet. Vi kontrollerar konsultens legitimation och om det finns anmälningar hos HSAN/IVO. I samband med referenstagningen undersöker vi också om det finns misstanke om alkohol- eller drogmissbruksproblem. Skulle det under intervju eller referenstagning framkomma att en person inte har förmåga att anpassa sig till nya arbetsmiljöer, tackar vi hellre nej till att anställa den personen. På det sättet bibehåller vi våra höga kvalitetskrav.

Efter varje utfört uppdrag utvärderas arbetsinsatsen noggrant. Vi har lärt oss att ställa frågorna där svaren kan bidra till vår utveckling. Det är en viktig del av Resursläkarnas kvalitetssäkring.

När vi har fått din kravspecifikation görs en matchning i vår databas för att hitta en konsult med rätt erfarenhet och yrkeskompetens för uppdraget. Vi strävar alltid efter att du ska få kontinuitet när du beställer. Vi presenterar i första hand konsulter som sedan tidigare är kända hos dig. Det är också viktigt att konsulten finns hos dig precis den tidpunkt du önskar. Våra konsultchefer är mycket duktiga på att lägga alla viktiga pusselbitar på plats.

Vår höga leveranssäkerhet bygger även på din självklara rätt att göra en egen bedömning av personalens meriter genom vårt utvärderingssystem.

Till utvärdering