Ring oss gärna: 08-505 808 80

Om Resursläkarna

Resursläkarna startades år 2015 och är ett auktoriserat bolag inom specialistläkarbemanning med konsultchefer som har stor erfarenhet av läkarbemanning och rekrytering. Tack vare våra breda nätverk och täta samarbeten kan vi snabbt tillgodose önskemål från vår personal och våra kunder. Vi ingår i NGS Group och tillsammans skapar vi nytta för våra kunder och konsulter.

Vi finns där när den ordinarie personalen inte räcker till på grund av underbemanning eller överbelastning. Våra medarbetare är kunniga och självgående, de är vana vid att snabbt sätta sig in i en verksamhet och nya arbetsuppgifter. NGS arbetssätt och vår kompetenta personal resulterar i en kundnöjdhet på över 90 procent.

En del av NGS Group

NGS Group är en bemannings- och rekryteringskoncern inriktad mot vård, skola, socialtjänst, ekonomi och ledarförsörjning. NGS omsätter idag omkring 700 miljoner kronor fördelat på 13 olika affärsområden med verksamhet i Sverige, Norge och Finland. 80 procent av vår verksamhet sker inom ramavtal varav huvuddelen mot offentlig sektor. Med kontor i Stockholm, Göteborg, Karlskrona, Malmö, Oslo och Helsingfors har vi en lokal närvaro mot våra kunder och personal.

Vi är ett ISO-certifierat företag och medlemmar i Tjänsteföretagen, en bransch- och arbetsgivarorganisation inom Almega.

Till NGS Group

  1. Tillsammans gör vi nytta.