Ring oss gärna: 070-726 07 94

Ett kvalitetsföretag inom NGS Group

2015 startade Resursläkarna och är ett auktoriserat bolag inom specialistläkarbemanning med konsultchefer som har stor erfarenhet av läkarbemanning och rekrytering. Tack vare våra breda nätverk och täta samarbeten kan vi snabbt tillgodose önskemål från vår personal och från våra kunder. Vi har kontor i Stockholm och Göteborg.

Så enkelt kan man beskriva vår verksamhet. Vill man göra det lite tydligare kan man säga att vi finns där när den ordinarie personalen inte räcker till på grund av underbemanning eller överbelastning. Våra medarbetare är kunniga och självgående, de är vana vid att snabbt sätta sig in i en verksamhet och nya arbetsuppgifter. Det är kanske därför NGS har en kundnöjdhet på över 90 procent.

NGS är en marknadsledande bemannings- och rekryteringskoncern, inriktat mot Vård, Skola och Ledarförsörjning. Vi omsätter idag omkring 700 miljoner kronor fördelat på 13 olika affärsområden med verksamhet i Sverige och Norge. 80 procent av vår verksamhet sker inom ramavtal varav huvuddelen mot offentlig sektor. Med kontor i Stockholm, Göteborg, Karlskrona, Malmö, Oslo och Helsingfors har vi en lokal närvaro mot våra kunder och personal.

NGS Group är noterat på Nasdaq Stockholm. Vi är ISO-certifierade och ett av Almega auktoriserat bemanningsföretag.

 


© Resursläkarna | Holländargatan 13 | 111 36 Stockholm | Telefon: 08-505 808 80 alt. 070-726 07 94 | E-post: info@resurslakarna.se